Online kursus i Mistrivslens fællesnævner

4.999 kr 5.999 kr
Lev. 1-3 dage | Fri fragt > 499,-

NYE DATOER: Opstart 11. november 2024. Der er begrænset antal pladser.

RABATKODER TIL KOLLEGARABAT: 

HVIS I ER TO: "KOLLEGARABAT 2"

HVIS I ER TRE: "KOLLEGARABAT 3" OSV. 

Kurset er for dig, der har en dyb interesse i børns trivsel. Det omsætter ny international forskning i psykisk sårbarhed, som viser os, at der er en "fællesnævner" på tværs af alle velkendte former for mistrivsel. Den fællesnævner lærer du at sætte ind overfor, så du kan afhjælpe mistrivsel både tidligere og mere effektivt. Kurset giver dig en ny linse på en af tidens store udfordringer, ny viden om baggrunden for et barns symptomer samt 150 siders manual med konkrete værktøjer til at afhjælpe mistrivsel og arbejde sammenhængende med børn og forældre.

Om kurset

Alle der arbejder med børn og unge ved, hvor svært det kan være at sætte ind over for den stigende mistrivsel. Udfordringerne er komplekse, og hvert barn bærer på sit eget sæt af vanskeligheder og symptomer, som umiddelbart kalder på hver sin metode eller indsats.

Men ny international forskning i psykisk sårbarhed tyder på, at vi kan afhjælpe mistrivsel både tidligere og mere effektivt, hvis vi starter et andet sted. For på tværs af udfordringer med udadreagerende adfærd, kravafvisning, ængstelighed eller noget helt fjerde, viser det sig nemlig, at mistrivsel ser ud til at have den samme “fællesnævner”: En følelsesregulering ude af balance.

Den viden åbner for en helt ny tilgang til vores arbejde med børn og unge, der har det svært – og det er den, dette kursus lærer dig. Tilgangen viser os nemlig, at langt de fleste udfordringer for børn helt grundlæggende har rod i en tilegnet ubalance i barnets følelsesregulering, der hæmmer deres evne til at reagere både tilstrækkeligt og begrænset på deres følelser.

Når følelsesreguleringen er i balance har børn en stærk og alderssvarende fornemmelse for, hvad de er i stand til at klare selv – de har en føling med, hvad de mestrer, hvad de er gode til, og tror på, at de kan klare livet. Men de har samtidig også en lige så stærk fornemmelse for, hvornår de har brug for andre – hvornår de er begrænsede, og derfor skal turde række en hånd ud og mærke, at de ikke er alene. Denne grundlæggende balance bestemmer, hvordan et barn har det med både sig selv og andre, og dermed også, hvordan det trives.

Længe inden vi som fagpersoner møder et barn med udfordringer, er deres følelsesregulering født, formet og omformet i familien. Derfor er dette kursus et program, der lærer dig at sætte ind over for mistrivsel ved at arbejde sammenhængende med både børn og forældre.

Et fokus på mistrivslens fællesnævner betyder ikke, at alle børn skal mødes ens. Børn kan ofte have de samme problemer uden at have brug for den samme hjælp. Derfor tilbyder dette kursus en værktøjskasse, som bygger på en helt anden forståelse af de mange måder mistrivsel viser sig på. Den er generelt anvendelig, fordi den antager, at barnets adfærd – også den del vi normalt genkender som “problematisk” – er udtryk for det, man inden for psykologien kalder for “maladaptive” tilpasningsstrategier. Oversat betyder det helt enkelt, at et barn gør som det gør, fordi det på et eller andet tidspunkt i dets liv har erfaret, at det var godt at gøre. Men den er også personlig, fordi den lærer dig at forstå det enkelte barn og årsagen bag dets tilpasningsstrategier, så du kan arbejde sammenhængende på tværs af de kontekster, som barnet indgår i, hvad end det er i familien, skolen eller daginstitutionen.

På kurset lærer du derfor at se, hvilken funktion barnets symptomer enten har eller har haft – at aflæse dets strategier og forstå hvor de kommer fra. I stedet for at bekæmpe symptomerne som repræsentanter for en mangel eller en sygdom, kan vi lytte til, hvad de fortæller os. Deres vigtigste rolle er, at være en døråbning til barnets inderside og en invitation til at træde indenfor. En mulighed for kontakt.

Kurset henvender sig til alle fagpersoner, der arbejder med børn og familier, herunder pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere og terapeuter, eller personer med en dyb interesse for børns trivsel, som ønsker en ny linse og værktøjskasse i kontakten med børn og familier, som har det svært. Det er tilrettelagt, så det veksler mellem live online undervisning med psykolog Sofie Münster og tid til spørgsmål – hver gang med mulighed for sparring på jeres konkrete problemstillinger. Hvis man ikke kan være med live, kan man selvfølgelig altid se det efterfølgende.

Som grundlag for din deltagelse på kurset modtager du en manual med mere end 100 siders viden, værktøjer, aldersinddelte råd og refleksionsøvelser. Du vil både før opstart og undervejs på kurset desuden modtage anbefalinger til yderligere læsning, hvis du vil grave dig endnu længere ned i fagligheden bag kurset. Efter kurset har du som professionel deltager naturligvis ret til at bruge værktøjerne i dit eget arbejde med børn og familier. Det er nemlig også en del af kurset, at du får konkrete værktøjer til at sammensætte dine egne indsatser over for familier, og at du får inspiration til hvordan du bl.a. kan lære forældre at møde følelser, stille krav og løse konflikter.

Næste kursus har opstart i NOVEMBER 2024. Normalprisen er 5.999,- men lige nu kun 4.999,- med 1.000,- i early bird-rabat 

Hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der tilmelder jer samtidig, får I alle alle pladser efter den første til halv pris, dvs. 2.999 kr for hver ekstra deltager. 

Efter kursets afslutning kan du få et kursusbevis, der dokumenterer din deltagelse og kursets indhold.

Der er begrænset antal pladser.

Forløbet inkluderer:

 • Kurset afvikles online - alle moduler er LIVE med psykolog Sofie Münster
 • Kurset er opbygget af i alt 12 moduler á ca. en time, som afvikles parvis.
 • Opstart er 11. november 2024
 • Datoer er 11/11, 25/11, 9/12, 6/1, 20/1 og 17/2 - hver gang fra kl. 14.30 til ca. 16.30 og med en kort pause undervejs mellem de to moduler
 • Der er mulighed for at stille spørgsmål både forud for modulerne og under afviklingen, hvor du også kan få direkte sparring på dine erfaringer med værktøjerne
 • Du har fri og ubegrænset adgang til alle de afviklede videomoduler efter kursets afslutning, så du kan genopfriske hukommelsen efterhånden, som du får værktøjerne i brug
 • Til kurset hører en manual på over 150 sider med viden, konkrete værktøjer, aldersinddelte råd og redskaber til at planlægge din egen indsats over for familier, som du har ret til at bruge i dit arbejde med børn og forældre efter kurset
 • Fælles case supervision på konkrete og illustrative problemstillinger fra deltagernes hverdag
 • Mulighed for personligt kursusbevis, der dokumenterer din deltagelse på kurset

Kurset er for dig, hvis du:

 • Savner nye, konkrete værktøjer i arbejdet med børn og forældre, som kan skabe forandringer i forhold til kravafvisende adfærd, skolevægring og bekymringer, udadreagerende og spændingssøgende adfærd, vrede samt indelukkede og selvkritiske børn og unge. 
 • Ønsker ny, opdateret viden om problemstillinger, der knytter sig til børn og unges følelsesregulering herunder udadreagerende adfærd, bekymring og angst, manglende udholdenhed, lavt selvværd og spændingssøgende adfærd
 • Vil lære at afkode, hvordan børns adfærd hænger sammen med deres tidligere erfaringer og hvordan du kan bruge dette i dit daglige arbejde
 • Arbejder med børn og/eller unge og gerne vil have bedre effekt af at inddrage netværket omkring dem, herunder især forældrene
 • Arbejder med forældre og gerne vil blive dygtigere til at undersøge og bearbejde nogle af de dybereliggende strukturer i familien
 • Allerede er terapeut og ønsker at lære mere om anvendt tilknytnings- og mentaliseringsteori
 • Har en dyb interesse i den stigende mistrivsel blandt børn og unge og ønsker et andet perspektiv på de komplekse årsager bag udfordringerne
Hvis du mangler hjælp eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på shop@shopnopa.dk. Vi bestræber os på at svare inden for 24 timer.

Tidligere viste produkter